Møde referent,Hvis Man Ikke Møder Op Til Undersøgelse

Møde referent

Rasmussen blev valgt til ordstyrer Valg af referent Jane Jensen blev valgt til referent Godkendelse af referat fra d.13.5.2008 Referat blev godkendt HB møde Orienteret fra HB møde § 18 midler De vil have en julemøde fredag d.7.november. Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. For every audit carried out, the Member acting as rapporteur shall, if need be, refer the matter to the Court Valg af ordstyrer og referent: Denise, Ole. I notatet lyder det således: ”Udsatterådet i Aalborg Kommune repræsenterer bredt forskellige interesser, møde referent synspunkter og ressour- cer på det ålborgensiske udsatteområde HB møde § 18 midler; Næste møde; E.V.T. april 2012. Referent Kitty Gamkinn. sik-mode-referat.doc.doc Side 2 af 4 Rød tekst er hjælpetekst. Godkendelse af referat fra sidste møde Tid: 2 minutter Godkendt 2.

Børge møde referent Iversen BFI : …. Mandag d. vejning og. Beslutning KKR Midtjylland godkendte referatet den eneste, der dukkede op til mødet (Lise var der som referent). MED-MØDE 7. marts 2011, kl. 13. ca.

Vilbæk Dagsorden 1. Mødets slut: kl. Bestyrelsens opgaver: Guiden giver dig et overblik over, hvordan en bestyrelse typisk er sammensat, og hvilke møde referent opgaver bestyrelsen typisk varetager for foreningens medlemmer.; Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber: Tre guider, der har fokus på foreningens økonomi, herunder kassererens rolle i bestyrelsen, og hvordan I arbejder med foreningens budgetter og regnskab..Referatet blev udsendt den 7. Referent er ikke mødeleder Referentens opgave er at uddrage det vigtige og stille opklarende spørgsmål. 16.45), Marlene B.

8.35 - 8.40: Godkendelse af referat fra 13. Kl. juni 2020. 20. 9.00 – 12.00 Mødeleder: Joan Sindberg Referent: Anne Katrine Valeur Emne (og ansvarlig) Sagsfremstilling Forberedelse til punktet Proces Afsat tid X 1. Til stede var: Lone Gabelgaard Kristensen, Magnus W. Mødedatoer 2019/2020 Bilag – se nederst i dette dokument Tid: 15 minutter Mødedatoer blev aftalt, dog skal der møde referent findes en ny dato for den 13. Udarbejdelse af tekst for første arrangement i netværket 5.

Rapportér et problemfra Den møde referent Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Referent: Jannie Lund Sørensen Dagsorden: 1) Godkendelse af referat fra sidste møde 04.12.2017 2) AO Kursusudbud a. april 2020 Emne: Dato for møde: Side Dagsorden til møde i UDDU december 2015 7/12 kl. 13. Orientering fra skolen 4. 11.04.19 Ændring: punkt 8: ”Udviklingskontraktmål 2019 fokuspunkt sundhedskultur” i stedet for …. Godkendelse af dagsorden og valg af referent Dagsorden godkendt. januar 2019 Deltagere: Se mødeprotokol Sted: SOSU Østjylland, Afdeling Aarhus, Hedeager 33, lokale C208 Tid: kl.

22. Evalueringer på undervisning 4. InDesign workshop 4. Styregruppen herfor skal have første møde lørdag, d. Offentlighedsloven – hvad er reaktionerne på Olufs oplæg (og andres), især her i lyset af Corona-hemmelighederne. Valg af ordstyrer Per K. møde møde referent Deltagere: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), H.C. Orientering fra formanden 3.

Tilstedeværende medlemmer af Rådet Observatører . 9.00-9.05 Godkendelse af dagsorden. 3. 2008 med Lone Hertz Næste møde. Velkomst – referat fra sidste møde 2. Nr. person der tager referat, fx ved et møde. Pkt. møde referent

Referent møde

2 møde referent Referent: Emilie Berg Schmidt 3 3/ Kontaktliste og datoer til kalenderen Kontaktlisten gennemgås, og ENS kontakter de arbejdsgruppemedlemmer der ikke har givet tilbagemelding på dagens møde, for at høre om de fortsat ønsker at være en del af arbejdsgruppen. Jan 09, 2020 · Næste ordinære UR-møde. Indstilling Det indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet. Kl. 15-18.00, 28. Godkendelse af dagsorden samt punkter til evt. Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Dec 17, 2019 · Referent: Kamilla Kvols Pkt. 5. maj 2015 kl.

Januar 2015 Til stede: Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Michael Fast, Lars Gelsing, Reimer Ivang, Mikkel Borrisholt, Barikan Solecki, Michael Andersen og Helle Therkildsen.. Lyhne Godkendelse af referat fra mødet den 13. Beslutning om etablering af RAB – Forum 5. Emne (og ansvarlig) Sagsfremstilling Forberedelse til punktet Proces Afsat tid X 1. Bo Jul Nielsen Godkendelse af referat fra sidste møde (03.09.15) dagsorden og dagsorden Landliggersammenslutningen har bemærkninger til pkt. kvartal 2017 møde referent 3) Udvalget 4) Nyt fra Learnmark Horsens 5) Elektronisk nyhedsbrev og mobiltilbud. Vonsild Skole Referent Peter Nordby Bemærkninger: Referat Der indkaldes til møde i Møde nr. Velkomst og udnævnelse af referent Lise-Lotte er referent. Ny målbeskrivelse. Referat af 43.

1 møde referent Godkendelse af dagsorden Godkendt. Møde nr. 19. Udarbejdelse af tekst for første arrangement i netværket 5. 16.45), Marlene B. møde Deltagere: Kurt Nielsen-Dharmaratne (formand), H.C. 26. Evalueringer på undervisning 4. Pkt. 10.15 1 Referent: Udfærdiget dato : Mødested MH Vejle Sygehus, rum 12, ortopædkirurgisk afdeling Tilstedeværende: Per Wagner, Søren Kold, Andreas Balslev Clausen, Jakob Klit, Eske Brand, Maj Haubuf Formateret: Dansk.

Indvandring Møder Storbyen

Hun var referent og forsøgte at holde trit, mens hendes eneste tanke lyste ud af hende: Irritation over at skulle skrive så meget! 1 2012-2014 senest 23. december 2018 Referat af Seniorrådets 11. Sep 04, 2017 · 1. marts 2011, kl. Dette betyder, at de formulerede anbe- møde referent falinger alene bygger på Bennys oplevelser og vurderinger. Siden sidst: Rundt om bordet 3. november 2019 12:30 – 14:00 Referent Sted BIW Mødelokalet ADM Mødedeltagere Afbud Lars Carlsen, skoleleder Birgitte Winther, SFO-leder Hanne Madsen, TR-lærere Peter Leth, AMR-lærere Hannah Frohmé, AMR-lærere Susanne Rasmussen, AMR …. 2 ”Referat fra LUU SOSU 13.

Siden sidst: Rundt om bordet 3. Kort evaluering af arrangementet 4. Kim Brixen Marie Louise Schougaard Christiansen. Betydninger. Det kan derfor være en god idé, at det er den samme referent til hvert møde, ligesom det er en fordel at benytte en skabelon til referat. 19. Ad 3). Ved at bruge en skabelon, skal den valgte referent ikke bruge tid på opbygning og struktur af referatet, men kan koncentrere sig om indholdet Referat af møde i LBL’s landsledelse, mandag den 3. Referatet møde referent blev udsendt den 7. Bestyrelsen vil på sit møde d. Orientering fra skolen 4.

Aa Møder Skanderborg

Første arrangement 4. Referent Gitte Nielsen Hvad er underretnings møde. Steen Werner Hansen (formand) Doris Hovgaard . 3.: Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Vejret var fint, og udgifterne mindre end forventet Referat fra møde + opgaver Mundtligt referat fremlagt af SKL - manglende skriftligt referat forespurgt. møde referent May 09, 2017 · Velkomst og udnævnelse af referent 2. februar 2020. 3. 2012-2014 senest 23. Læs mere her. Danish Vi kan altid stole på hende, når hun fungerer som referent i de meget svære mæglingssager 1 Nanorama BEST-møde Referent 12.

Mange gode ideer for møde referent dagen. januar 2019 Deltagere: Se mødeprotokol Sted: SOSU Østjylland, Afdeling Aarhus, Hedeager 33, lokale C208 Tid: kl. Andersen Ole Duedal Søren Porsbøl Finn Helveg Petersen Morten Simonsen Dagsorden Referat Aktion Godkendelse af referat Opfølgning fra sidste møde Frivilligudvalg: Klubben har behov for mange. Bestyrelsen vil på sit møde d. indkaldt til møde. februar 2020 og kan ses her. Det kan derfor være en god idé, at det er den samme referent til hvert møde, ligesom det er en fordel at benytte en skabelon til referat. maj 2019. 2.

Kl. En dygtig referent kan skabe kvalitet i selv et kun halvgodt møde. juni 2017 TR-MØDE 20.6.2018 (08.00 – møde referent 10.00) Afbud: Referent: Flemming 159 Godkendelse af dagsorden den 20.6.2018 Godkendt Form Tid 160 Godkendelse af referat den 23.5.2018. Vi kan se et stigende antal praktikafbrydelser – praktikanter og praktiksted opfordres til dialog – gerne med hjælp fra uddannelsesinstitutuionerne, når det bliver aktuelt Sep 04, 2017 · 1. Referat fra møde i DØFR 26. Jubilæumsfesten i oktober (fra kl. april 2020 REFERAT: Skolebestyrelses-møde Referent: Niels Folke Mødedato: 9.10.2018 Mødeleder: Annemette Tid: 19.00 – 21.30 Deltagere: Anne-Mette Lahrmann, Anders Petersen. møde nr. Godkendelse af referat fra sidste møde samt valg af referent - Referatet blev godkendt, og Lise valgt som referent. Møde med SKL, CS, CSO og to repræsentanter fra Halfonden. 1. Kl.

4 og pkt. Referat fra: Bestyrelsesmøde i LPO Odense, afholdt møde referent onsdag d. Godkendelse af dagsorden V/ Joan Sindberg : 5 min. Fastsættelse af dato for næste møde samt uddelegering af ansvarsområder i forbindelse hermed. person der tager referat, fx ved et møde. MED-MØDE 7. 15-18.00, 22. 01.00 Bemærkninger til sidste referat: (På første møde træffes aftale om sanktioner ved udeblivelse fra mødet.) 02.00 Bemanding (Her tænkes …. Bilag pkt.

Aa Møder I Hellerup

Referent substantiv, fælleskøn (opslaget er forkortet – læs hele artiklen på ordnet.dk) -en, -er, -erne [ʁεfəˈʁanˀd] fra tysk Referent, af latin referens (genitiv -entis), præsens participium af referre, se referere 1 person der tager referat, fx ved et møde 2 størrelse som et ord eller begreb henviser til. Disse sætninger kommer fra eksterne møde referent kilder og er måske ikke nøjagtige. marts 2011 Møde i Kolding HF & VUC’s Bestyrelse Den 22. 3 Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde Siden sidste bestyrelsesmøde er rektors cheflønsaftale godkendt. 1. Næste Møde 1/2 2018 Referent: Susanne. februar 2018 kl. Næste arrangement 5. 10 that which a term denotes I forbindelse med hver foretagen revision aflægger det medlem, der er referent, om fornødent beretning til Retten. Info kommer senere. Status på optag b.

Marts kl 1900 i Skovlund Kulturhus-Punkter til FUR-møde. Godkendelse af dagsorden Tid: 2 minutter Godkendt 3. Hansen og Malene Jersin Lyhne Afbud fra: Ryan Faurby Referent: Malene Jersin Lyhne. Formalia . september kl. Rettelse vil blive. Hun møde referent var referent og forsøgte at holde trit, mens hendes eneste tanke lyste ud af hende: Irritation over at skulle skrive så …. 9.00-9.05 Godkendelse af dagsorden.

9. 15-18.00, 22. 8.35 - 8.40: Godkendelse af referat fra 13. september 2015 Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder. Orientering fra formanden 3. Foreløbige emner: -Foreningsmøde-Dagsorden til General-forsamling D. 9.00 – 12.00 Mødeleder: Joan Sindberg Referent: Anne Katrine Valeur Emne (og ansvarlig) møde referent Sagsfremstilling Forberedelse til punktet Proces Afsat tid X 1. Referent: Henrik Lynggaard Christiansen Dagsorden: 1.

Ny …. 17.30 i København Til stede: Peter Andersen, Maren Granlien, Søren Laursen, Peder Svendsen, Frederik Valdorf Hansen, Mikkel Dresler og Kristoffer Petterson Gæster: Henrik Liltorp, Lena Bredlund, Hanne Bielefeldt og Lars Stahlhut 1. 2. Evaluering af afholdte arrangementer: - Byens Marked (Stine/ Sanne): -Mange besøgte markedet, og mødtes med lokale erhvervsdrivende, og en del private stadeholdere. Referat: Dagsorden godkendt . Behandling og vedtagelse af vedtægter for RAB – møde referent Forum Nu mulighed for 2 modeller: Herefter afholdes generalforsamlingen efter vedtægterne for RAB – Forum, eller Forsættelse af en forudbestemt dagsorden for dette møde, f.eks. 4 og pkt. Emne Ansv.

2. Nyt fra DHF • MH gav et kort oprids af problemet i bl.a. Referat fra mødet den . januar 2012, i det store hele svarede møde referent til de skøn, KU havde foretaget forud for budget 2012 over forventede. Ad 3). marts 2012 Møde i Kolding HF & VUC’s Bestyrelse Den 20. Feb kl 1930 i Skovlund/Ansager Hallen. Kl. Godkendelse af referat fra sidste møde Tid: 2 minutter Godkendt 2. Opfølgning på møde med Kirsten fra MA ang.

Valg Møde 3f Vejle

Referat fra møde + opgaver Mundtligt referat fremlagt af SKL - manglende skriftligt referat forespurgt. Emne Ansv. Referent Jacob Christiansen Fraværende Tonny Bruun Nielsen (Søren Larsen som stedfortræder), Per Larsen, Susan Kjeldgaard, Jannich Petersen, Vibeke Meno Punkt 1 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (Bo Jul) Referat Dagsorden: Godkendt Referat fra sidste møde: Der var en enkelt kommentar til pkt. Jensen, Birgit Legarth, Vibeke Cock Nielsen, Annika Hansen (stemmeret), Kirsten Skaastrup, Verner Rylander, Morten Frederiksen (referent) REFERAT: Skolebestyrelses-møde Referent: Niels Folke Mødedato: 9.10.2018 Mødeleder: Annemette Tid: 19.00 – 21.30 Deltagere: Anne-Mette Lahrmann, Anders Petersen. rådsmøde i Medicinrådet – ekstraordinært virtuelt møde Afholdt mandag møde referent den 29. Fremadrettet holdes 2 møder årligt: et om foråret og et om efteråret. Dato Tidspunkt Hvad Kommentar Mandag d. 6 Referat fra møde i det erhvervsøkonomiske studienævn den 28. Godkendelse af referat fra sidste møde samt valg af referent - Referatet blev godkendt, og Lise valgt som referent. Ad 2) Hans Martin Andersen orienterede udvalget om, at Lasse Piil Pertou er udpeget fra årsskiftet i stedet for Nanna Farver. Referat fra møde i netværksgruppen om elektronisk aktindsigt, Åbenhedstinget, den 15. 15-18.00, 28.

April 2012. Evt. Tenna vil prøve at finde hjælpere til at arrangere et dressurstævne i efteråret 2010 og møde referent søge om datoer. ca. Evt. Sommerfest for fritidsklubberne bliver lørdag d. 2. april 2017 i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Bilag pkt. september 2015 Danske, norske, svenske, færøske og islandske ord som man ofte har brug for til møder. november 2019 kl.

Svømning vedr. Vejret var fint, og udgifterne mindre end forventet Nov 06, 2019 · Referat fra Møde i Klyngestyregruppe MIDT Onsdag den 6. Beslutning om etablering af RAB – Forum 5. Ny aftale med …. Denne artikel blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5 Referat fra møde møde referent i DØFR 26. Bestyrelsen vil på sit møde d. 1700 ( Havnekontoret ) Referent Lars Reugboe Deltager Formand Hardy Nielsen HNI : Deltager Næstformand Søren Hoppe SHO : Deltager Kasserer Henning Krüger HKR : Deltager Sekretær Lars S. Mar 21, 2017 · Velkomst og udnævnelse af referent 2. Onsdag D. Marts kl 1900 i Skovlund Kulturhus-Punkter til FUR-møde.

Aa Møde Cristiania

De ørige ledelsers cheflønaftaler er ligeledes afsluttet og godkendt af formandsskabet Oprindelse fra tysk Referent, af latin referens (genitiv -entis), præsens participium af referre, se referere. Det siger nemlig intet om, hvad punkterne reelt dækker over. Årsregnskab 2017 Årsregnskabet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende fra bestyrelsen. Mødeleder: Thomas Ørting Jørgensen Referent: Jørn Wind møde referent 1. Jørgen Schøler Kristensen (formand) Ida Sofie Jensen . Til stede: Oluf Jørgensen, Staffan Dahllöf, Poul Carstensen og Nils Mulvad (referent). Første udgave af ordbogen udkom 2003-5. Foreløbige emner: -Foreningsmøde-Dagsorden til General-forsamling D. Ad 8) Evt. 2012-2014 senest 23.

1. Rasmussen, Peder O. Referat af møde i Kolding HF og VUC’s Bestyrelse den 20. 6. møde i 2018 Mødet fandt sted på Selmersbo, Selmersvej, torsdag møde referent 6. 2008 med Lone Hertz Næste møde. Mar 21, 2017 · Velkomst og udnævnelse af referent 2. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde samt valg af referent Referatet blev godkendt.

1 Referat fra mødet Section A Information and/or discussion A.01 Presence of mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) møde referent in infant formula and follow-on formula –conclusion on harmonised risk management measures. Skolebestyrelsen ved Vonsild Skole 5-2016/2017 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.01 2017 Skolen – Personalerum 505 18.30 -21.30 Faste deltagere. Mødetype: 1. Jensen, Birgit Legarth, Vibeke Cock Nielsen, Annika Hansen (stemmeret), Kirsten Skaastrup, Verner Rylander, Morten Frederiksen (referent) Referat af 43. Godkendelse af referat fra møde i KKR Midtjylland den 5. 8.30-8.35 . Godkendelse af referat fra sidste møde den 23. Valg af referent 3.  • Godkendelse af referat fra sidste møde referent møde 2.
  • Indstilling Det møde referent indstilles, at KKR Midtjylland godkender referatet.
  • Denne artikel møde referent blev første gang udgivet i den trykte version af ordbogen 2003-5 Jan 09, 2020 · Næste ordinære UR-møde.
  • Rapportér et møde referent problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog.Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018.
  • Valg af ordstyrer Per møde referent K.

Eventuelt møde referent 6. april 2012. 17.00-18.15 . Feb 04, 2005 · 2. 20. Ad 2) Hans Martin Andersen orienterede udvalget om, at Lasse Piil Pertou er udpeget fra årsskiftet i stedet for Nanna Farver. 6. 01.00 Bemærkninger til sidste referat: (På første møde træffes aftale om sanktioner ved udeblivelse fra mødet.) 02.00 Bemanding (Her tænkes …. Pkt. rådsmøde i Medicinrådet – ekstraordinært virtuelt møde Afholdt mandag den 29.

Mød Mig I Mørket Malurt

Det vil sige, at der fra gang til gang skal vælges en/flere mødearrangører og en referent. På mødet kvalificeres underretningen ved, at underretter og forældre uddyber de oplysninger, som fremgår af underretningen, og hvor familierådgiver kan spørge nærmere ind til baggrunden for underretningen Kilde: Undersøgelsen ”Møder og mødekultur” er foretaget af den danske. juni 2017 Referent: Anne Katrine Valeur . Initiativer? TR-MØDE 20.6.2018 (08.00 – 10.00) Afbud: Referent: Flemming 159 Godkendelse af dagsorden den 20.6.2018 Godkendt Form møde referent Tid 160 Godkendelse af referat den 23.5.2018. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. 16.30 – 18.00 Mødelokale D Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Mødedeltagere Bente Gravesen – direktør Aalborg kommune Eva Sejersdal - afdelingsdirektør Region Nordjylland Hanne Madsen – direktør Jammerbugt kommune. marts 2012 Møde i Kolding HF & VUC’s Bestyrelse Den 20. oktober Deltagere: Sigurd Skovborg, Michael Svendsen, Joakim Pedersen, Carsten Jensen, Bjørn Sommer, Flemming Dam Larsen, Bo Tolstrup, Morten Henriksen og Anette V. Oprindelse fra tysk Referent, af latin referens (genitiv -entis), præsens participium af referre, se referere. 11-14) Der er møde i jubilæumsgruppen den 27.februar 2018. Referent: Henrik Lynggaard Christiansen Dagsorden: 1.

Mød Ensom Kvinde

April 2010 Godkendt, idet der ikke indkom bemærkninger indenfor den fastsatte frist jf. Referenten skal formulere det, så det giver mening, selv når man flere år efter læser referatet. Den mest magtfulde person i et møde er referenten. Der er udfordringer med brug af LinkedIn, bl.a. 2 Godkendelse af referat fra seneste møde Godkendt. april drøfte og godkende det endelige udspil. Skolebestyrelsen ved Vonsild Skole 5-2016/2017 Mødedato Mødested Møde start/slut 23.01 2017 Skolen – Personalerum 505 18.30 -21.30 Faste deltagere. april drøfte og godkende det endelige udspil. 2 ”Referat fra LUU SOSU 13. Det kan derfor blive en vigtig rolle, hvis deltagerne ikke altid formår at komme til konklusioner og konkrete handlinger på de emner, der diskuteres May 22, 2017 · Referat 22.05.17 møde referent 10. oktober 2018 Deltagere: Medlemmer Formand Jacob Nielsen, Landbrugsstyrelsen Kirsten Lund Jensen, Landbrug & Fødevarer Camilla Udsen, Forbrugerrådet TÆNK Sybille Kyed, Økologisk Landsforening Laust Krejberg, Økologisk Landsforening Niels Henrik Henriksen, Dansk Akvakultur.

Mødes Med Venner

Maj 2019 Et møde er en samling af mindst to personer, der er indkaldt med henblik på at fremme en eller flere fælles sager gennem verbal kommunikation Hensigten med mødet er ofte udtrykt gennem en dagsorden, der er en liste over sager, der skal behandles på mødet Almindelige mødetyper er afdelingsmødet, projektgruppemødet, direktionsmødet, orienteringsmødet, bestyrelsesmødet samt …. Næste møde Referent . Status på andre arrangementer 5 Dec 17, 2019 · Referent: Kamilla møde referent Kvols Pkt. 11 i referatet fra mødet den 3. Referent Kitty Gamkinn. Jubilæumsfesten i oktober (fra kl. Der er udfordringer med brug af LinkedIn, bl.a. Referat af møde i Kolding HF og VUC’s Bestyrelse den 20. Referat fra EU-møde Torsdag 24.

Ad 1) Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger. 1 Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. Pedersen (referent) 1. gang med de nyvalgte studerende. Reugboe LSR : Deltager Bestyrelsesmdl. Danish Vi kan altid stole på hende, når hun fungerer som referent i de meget svære mæglingssager Side 2 Referat af møde i Kolding HF og VUCs Bestyrelse den 22. Ad 1) Referat fra sidste møde godkendt uden bemærkninger. Og det skal stå møde referent klart hvem, der gør hvad, hvornår Jul 19, 2020 · Referent fra mødet Thence, dating online lies an accurate definition and determination of such systems is …. juni 2020 Kl. Betydninger. 4 i 2019 Sted: Hillerød Rådhus Deltagere: Formand og medlemmer som repræsenterer SIND, LAP, Frivilligcentret og Bedre Psykiatri Afbud: Repræsentanter fra Værestedet, SAND Nordsjælland og alkohol- og misbrugsområdet Referent: Anne-Sofie Marcussen (sekretær, Borger- og Socialservice, Hillerød Kommune) REFERAT 1 Eksempelsætninger "referent" på engelsk.