Møde referat dagsorden skabelon word - newtime.ge

Møde referat dagsorden skabelon word

2. I min verden er forskellen på et notat og et referat mest noget med, at møde referat dagsorden skabelon word notatet ikke er så officielt som et referat, som typisk spredes. 3) Vælg en skabelon, som du kan lide. Ansøgninger til puljen for Lokale Grønne Partnerskaber, T&M (O) Janne Sommer Nielsen og Ole Holm Pedersen, (T&M) orienterede om status for de ansøgninger til puljen for Lokale Grønne Partnerskaber, som var på forrige mødes dagsorden. jeg glæder mig også til at møde jer 2: Skolefest. Det betyder meget for modtagelsen af dit referat, at det er sat professionelt op dagsorden skabelon - Word Vis Fortæl mig, hvad du vil foretage dig AaBbccDc AaBbCcC Overskrift 2 Titel Typografier REFERAT Ansvarl AaBbCcc Under titel Anne Refsgaard Del Søg eac Erstat Markér. A: Skal vi sælge . april 2014 1445-019 Møde i studieguideredaktionen møde referat dagsorden skabelon word Til stede: REFERAT Dagsorden 1) Introduktion til beskæftigelsesundersøgelsen 2) Hvad bør ”Job og karriere”-punktet som minimum indeholde set fra et bru- Søren Winther laver en skabelon for/manual til indholdet under de forskelli-ge punkter, som sendes til gruppen. Side 1 af 2 Referat Bestyrelsesmøde i afdeling 7 Sted: Rumlen – Solsortevej 2 Tidspunkt: Torsdag d. nok at lave med større sager som f.eks. november 2018. Indkaldelse til møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. Gauerslund Tennisklub Dagsorden og referat Referat af bestyrelsesmøde_2018-12-03 7. Dec 05, 2016 · Reminder til dagsorden indeholdende skabelon til sagsfremstilling fremsendes ca. Evt.

Årets tema er ”Den digitale landsby”, hvor både ildsjæle og adgang til digital infrastruktur spiller centrale roller Sep 14, 2019 · Der er ingen grund til at møde referat dagsorden skabelon word indkalde til én time møde, hvis du vurderer, at mødet kan afholdes på 40 minutter. 10. I tager den fra toppen. edit delete more_horiz. 1: Formalia. 11.30-14 Til stede: 1 Et referat kan f.eks. Dagsorden Temaer (understreget, evt. FK Odsherred Forretningsudvalget Referat fra møde i forretningsudvalget mandag d. aca møder jylland Men indholdet og opstillingen møde referat dagsorden skabelon word kan for så vidt godt være nogenlunde det samme. 8. Kurt. Opfølgning på referat fra sidste møde Her kan hentes inspiration i Oles skabelon fra tidligere. Skabelon til fælles takstblad På det fælles vandværksmøde i Brovst den 8.

Også være med en fast dagsorden osv. Møde den: 24. Klokken 9.45-10.30 i lokale 67. 17:00 – 19:30 i mødelokalet 1-16 Efter mødet er der let sommermiddag på lærerværelset. Godkendelse af referat fra , og dagens dagsorden. Indstillinger generelt, til direktionsmøde og til bestyrelsesmøde. Dagsorden/ pkt Referat / tekst Opgaver . 7 . maj. August • Distriktsbestyrelsesmøde (db-møde) afholdes i god møde referat dagsorden skabelon word tid før Nationalbestyrelsesmødet i august. renoveringen og det nye affaldssystem. 14:00 – 16:00 Sluttidspunkt: Kl. Flyers og plakat skabeloner. 10.00 – 15.00 Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø 4 Sommerens faglige‐repræsentantskabsmøde ‐ Sted og dagsorden: Fyn (adresse følger) den 29.

Bilag kopieret fra emne-/personsag fx vedr. møde befolkningens krav, og om der efterfølgende er råd til at ansætte alle de nye speciallæger der på nuværende tidspunkt er ved at blive uddannet. NLH ønsker en kort beskrivelse af hvad taglejlighederne indeholder ved. Dagsorden bør udformes således, at bestyrelsesmedlemmerne får et fyldestgørende billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens punkter Referat AGG dommergruppe Nr. 17.00 – 18.45 Indkaldt: Rikke Jørgensen, Henning Gerner Mikkelsen, Jens Munch Thomsen, John Tørring, Gitte Andersen, Mogens Mersholm, Albert Nielsen og Bo. Skabelon til Dagsorden – faste punkter på hvert møde Author: Christina Busk. (se skabelon …. Valg af referent til dagens møde. • Sende hilsen til de nye sekretærer. Godkendelse af referat fra sidste møde Da der ikke er kommet indvendinger til referatet siden udsendelse, er referatet godkendt d. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. dec 2016 Mødedeltagere: Jon Buch Michael Anker Nielsen Christina Trebbien Janus Holm Thomas Schmidt Mathias Madsen Rine Bastiansen Niels Bille-Hansen Ulrik Rosenberg (Afbud) Johnny (Mus) Kim Møller (Afbud) Brian Marcher Mads Essenbæk (Afbud) Skabelon til sikkerhedsmøde referat Supplering af dagsorden og justering af tidsplan 3. 5 – 2018/2019 2 Oversigt i bunden af skabelon for dagsorden/referater er opdateret med en kolonne, der synliggør status for referat og om det er offentliggjort. Planlægning af skolebestyrelsens årsmøde. Vælg " File" -fanen og klik på " Gem som" for at gemme dokumentet møde referat dagsorden skabelon word som en skabelon. Flere skabeloner som denne. Godkendelse af referat fra sidste møde 2.