Opdeling af møde punkter i beslutning orientering

Opdeling Af Møde Punkter I Beslutning Orientering


Konference alkoholbehandling fra Nationale Råd d. Godkendelse af dagsorden Godkendt. Det indi-kerer hvad der skal ske under opdeling af møde punkter i beslutning orientering punktet: B betyder beslutning, D betyder drøftelse og O betyder orientering.) Ordstyrer: Kim Hede 1. 2. håndarbejdslokale i Nexø fremsendt • Orientering om udlægning af familiecenteret • Orientering om inklusionsvejledning. 376. I mellemtiden vaskes og sprittes kritiske punkter samt toiletterne af også. Godkendelse af dagsorden 2.


December 2019 3.. Hvilken information skal deltagerne have inden mødet?, hvilken information. håndarbejdslokale i Nexø fremsendt • Orientering om udlægning af familiecenteret • Orientering om inklusionsvejledning. Punkter til næste møde opdeling af møde punkter i beslutning orientering - Beretning fra Mie til årsmødet. 11/2 2016 med Trine, HC og Lars 3. 12.30 – 16.00 Fibigerstræde 5, lokale 35 Til beslutning 1. Udskudt til næste møde: Hvem deltager i Lægedage i ….


Akutte punkter. Nyt punkt til Evt.: Filmprojekt Nyt punkt til Evt.: Uddybning af punkt 5 fra referat af opdeling af møde punkter i beslutning orientering 27. Orientering fra møde m. bestyrelsens årshjul v/formanden Evaluering af strategi, Input til budget, Evaluering af finansiering, ind-køb og forsikring, Evaluering af …. Opfølgning på møde den 9. august 2011 På baggrund af diskussionen fastsatte Kurt Nielsen-Dharmaratne temapunkter for bestyrelsesmøderne i skoleåret 2011/2012. behandling af budgettet i oktober 2019.


Referatet er godkendt. Jette og Betina har holdt møde med H.C., Trine og Lars Nov 18, 2013 · Punkter til beslutning 1. Skuret 5. Mødereferat sendes til Jannick lige efter mødet. kr. Punkter til opdeling af møde punkter i beslutning orientering gensidig orientering herunder: Orientering fra Ishøj Byråd – herunder nyt. 3 Faste punkter: Økonomi Medarbejdere Ledelsen Nyt fra Center-MED Nyt fra H-MED O. Godkendelse af dagsorden 2. Tandlægeprojektet 4.


Lange møder. august2008--Birger Munter havde som bemærkning til punkt 3 i referatet, orientering om opfølgnings-rapporten juni 2008, et spørgsmål om, hvorvidt akademikere er medtænkt under”udsat-te grupper”. Nyt punkt til Evt.: Orientering om ny praksisspecialkonsulent. Ad. Orientering opdeling af møde punkter i beslutning orientering givet. Men alle i bestyrelsen kan melde sig til foredragene og få udgifter betalt. kommentarer/rettelser til foregående referat.


Nov. (D) 4) Nyt fra ledelsen. Godkendt 16. Evt. opdeling af møde punkter i beslutning orientering Orientering om opsigelse af abonnement af lydavisen skal på dagsordenen til efteråret. Godkendelse af referat fra møde den 20. Til orientering: Den interne problemanalyse 2.

• Gummibåd-Situationen drøftet og emnet genoptages til næste møde. Trine 8 Tilladelser til visning af bille-der/foto (O) 10 min Orientering om reglerne generelt på skoleområ-det samt hvordan Søndermarkskolen forholder sig fremadrettet. Orientering fra møde den 22.08. Punkter til skriftlig proces i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 27. Formanden. maj. 8-2019 Punkt 9: Godkendt. Da bestyrelsens juni-møde traditionelt ikke er præget af ”faste” dagsordenspunkter (medmindre bestyrelsen skal beslutte opdeling af møde punkter i beslutning orientering udviklingskontrakt og vedtægter som i 2012) er der sat to temadrøftelser på dagsorden med.


Evt. yderligere bemærkninger til opdeling af møde punkter i beslutning orientering referatet. Fortsat arbejde med god videnskabelig praksis 2 Godkendelse af referat fra d. Mørkholtlejren. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. De eneste øvrige punkter på dagsordenen til dette møde er fordeling af puljemidler, ny proces omkring strategisk landsbyplanlægning, samt orientering om aktuelle landdistriktsemner. - Repræsentant til Laboratoriesvarportal - Kritiske værdier i EKG rapporten Punkter til orientering. Lukkede/fortrolige bilag til punkter fra Teknik- og Miljøudvalget 10. I.


Tids unkt: 19.00- Fo HF 21.30 Godkendelse af referat (G) Referat eftersendes dagsordenen før mødet. Velkomst og præsentation af Akademisk Råds medlemmer (09.00-09.05) opdeling af møde punkter i beslutning orientering Bilag 2.1: Oversigt over medlemmer af Akademisk Råd, Arts 2020 3. 6. skoledistriktsændringer 2. Temadrøftelse: Rekruttering fra kanten – projektet fra Lolland. På sidste møde blev følgende punkter besluttet: at rådet på dagens møde vil få en orientering om magtanvendelser på Børne- og Ungdomsudvalgets område svarende til den orientering, som rådet har fået om magtanvendelser på voksenområdet MØDE Møde i Akademisk Råd STED Frandsensalen, 1430, Nordre Ringgade 1 STARTTIDSPUNKT 24-03-2014 14:00:00 SLUTTIDSPUNKT 24-03-2014 17:00:00 PUNKTER 0. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet Beslutning i Udvalget for Voksne den 27-04-2015.