Opdeling af møde punkter i beslutning orientering

Opdeling af møde punkter i beslutning orientering


GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG REFERAT - BESLUTNING Der er ingen lukkede punkter på dagsordenen. 12.30 – 15.30 Fibigerstræde 5, lokale 35 Til beslutning 1. Mødet efterfølges af skolens årsmøde kl. 29 Godkendelse af dagsorden. 11/2 2016 opdeling af møde punkter i beslutning orientering med Trine, HC og Lars 3. december 2011 2. 8-2019 Punkt 9: Godkendt. 7 RAR-møde den 4.


Opdeling af punkterne i orientering diskussion beslutning 3. Godkendelse af dagsorden 2. Punkter til orientering 10. tages til efterretning Baggrund I forbindelse med beredskabskommissionen fremtidige møder fastlægges der opdeling af møde punkter i beslutning orientering nogle. SB0257.12 Fokus punkter 4 SB0258.12 Meddelelser 6 SB0259.12 Valg af næstformand 7 SB0260.12 Budget 2012 8 • Ansøgning på 225.000 kr til opdeling af gl. Dagsorden ud påmail i god tid inden mødet. Orientering om aflønning af organistafløser. Orientering Marts Møde 8 Skoleårets planlægning Orientering Timefordelingsplan Godkender. 12.30 – 16.00 Fibigerstræde 5, lokale 35 Til beslutning 1.


Orientering om sagsgang og møder i fagudvalg Marts 2018 1. kr. RAR-møde den 26. februar 2020 J.nr. SB0257.12 Fokus punkter 4 SB0258.12 Meddelelser 6 SB0259.12 Valg af næstformand 7 SB0260.12 Budget 2012 8 • Ansøgning på 225.000 kr til opdeling af gl. • SWOT-analysen-Gennemgang af status på vores arbejde. Jonna Odgaard blev valgt. Godkendelse af dagsorden 2. opdeling af møde punkter i beslutning orientering


Næste møde 11/8 18.00 Evt. Aug 15, 2017 · Beslutning: Vi afventer resultatet af undersøgelsen af brugen af kirkebladet og tager punktet med på næste møde. Dagsordenen for møderne fastsættes af formanden på baggrund af forslag udarbejdet af sekretæren. Orientering fra Sekretariatet: Beslutning: Til orientering med bemærkninger: 8. Sidste mødes referat, v/næst-fmd. ansøgning om nedsættelse af leje til Kommunen. Ligeledes blev det opfordret til roll-ups med udsnit af grundfortællingen Punkter til drøftelse/beslutning: 2. januar 2021 med i ikrafttrædelse for budgetåret 2022. 118/18848 Mødet afholdes hos Lolland Kommune, Maribo opdeling af møde punkter i beslutning orientering Rådhus, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Dagsorden Punkter til beslutning 1. april 2020 #108 - Tilllægsdagsorden - Godkendelse af tillægsdagsorden til kommunalbestyrelsesmøde d. 3 Faste punkter: Økonomi Medarbejdere Ledelsen Nyt fra Center-MED Nyt fra H-MED O. Godkendelse af dagsorden 2. Opdeling af punkterne i beslutning , drøftelse, orientering , høring , idé-generering 3. juni 2020, kl.

5 Orientering om fremadrettet punkter til møderne i beredskabskommis-sionen, herunder status – Drift / Plan og økonomi Anbefaling Selve dagsorden indstilles som overordnede punkter til fremtidig drift, samt at nedenstående pkt. Sager til efterretning: Orientering om aktuelle emner siden sidste møde v. . RARs strategi- og opdeling af møde punkter i beslutning orientering handlingsplan a Orientering om en effektiv og kontrolleret genåbning af Danmark med COVID-19. 1) Status på projekt (X min) v/X (projektleder) Brug skabelon for Statusrapport – vedlæg som bilag og fremhæv de punkter, som skal drøftet/hvis der skal træffes. - gruppers antagelser - fælles mål på tværs af …. 12. december 2019 3 Møde i Kolding HF & VUC’s bestyrelse Tirsdag den 20. Beslutning om, at der lukket alle 3 uger i Gjessø.


B. Brevduen 3. Øvrige punkter kommer på næste møde. 5. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Sagsfremstilling • Det blev besluttet at Implement på baggrund af styregruppens drøftelser udarbejder revideret skitse til rammeaftalen som drøftes i sparringsgruppen og derefter indgår i materialet til direktørmødet 25/5 jf. Næste møde afholdes mandag 7. opdeling af møde punkter i beslutning orientering


Februar 2020 1 11. Referatet er godkendt. • SWOT-analysen-Gennemgang af status på vores arbejde. Orientering v/sognepræsten 6. 2: Årsmøde, medlemmer på valg/indstilling af medlemmer til valg. opdeling af møde punkter i beslutning orientering Hver punkt gennemgås når de er færdigdiskuteret. O: Punkter til orientering. (senest kl. Godkendelse af referat fra møde den 20.