Studievalgs møde

Studievalgs møde


Læs også: Unge socialdemokrater: Karakterræset er gået amok studievalgs møde »I den bedste af alle verdener ville vi gerne give mere individuel vejledning.. Kollektiv vejledning om uddannelsesplan, studievalgsportfolio og opta-gelse.dk, herunder muligheder i ug.dk og eVejledning. Der er igangsat en Studievalgs-Karavane, hvor projektleder og optagelsens vejledningsteam besøger landets studievalgscentre med oplæg og dialog om de nye. 3 – Vær sikker på at den du taler med, også er den du skal ha’ fat i, inden du går mere i dybden, så undgår du at skulle starte forfra, hvis det viser sig, at det er en helt anden du skal tale med. 2, 2. Derudover afholdes der i løbet af året åbent hus på uddannelsesinstitutionerne hvor man kan møde folk, der allerede går på studierne Apr 15, 2005 · Hvor 2 eller 3 studievejledere er forsamlede, er der i disse tider misnøje. november 2016 Til stede var: Formand og formandskab Katja Munch Thorsen, Professionshøjskolen UCC Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet Mie Hovmark Christensen, Erhvervsskolernes Elevorganisation Det Nationale Dialogforum Personligt udpegede medlemmer. HANDELSGMNASIET AALBORG HHX All Abou Bue 3 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen..


Sagsnr: 09/14 Sagsfremstilling. Holdet bag Studiepraktik anno 2015. tekniske!og!naturvidenskabelige!bliver!derfor!ofteststærkttværfaglige!–!ogsåi!elevernes!møde!med! Du …. Læs mere på Studievalgs hjemmeside studievalgs møde Fokus i vejledningen er både på at få overblik over dine muligheder og på dit valg af videregående uddannelse og de efterfølgende beskæftigelsesmuligheder Studievalg. - Misnøje med at specielt 3.g står som »den årgang der måtte snuble i. Her har du mulighed for at få individuel vejled-ning om dine spørgsmål, overvejelser og ønsker med hensyn til dit valg af videregående uddannelse.


Man. § 24, stk. en gang om måneden. juni kl. Formanden bad om skriftlige oplæg fra UR-medlemmerne til studievalgs møde brug på det kommende UR-møde. 40-50 forældre plejer at trodse vinteraftnernes kulde og mørke for at lufte danseskoene, men hallen er stor, så alle der har lyst skal bare møde op. Tværtimod er der behov for en institutionsuafhængig og systematisk vejledningsindsats, der rækker ud til alle, kommunikerer på de unges. Februar 2016.


Har du ris, ros eller noget, studievalgs møde du mener foreningen bør tage op, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. og fredag 21. I forhold til det forslag, der blev vedtaget på studie-nævnets møde i februar er fagene mikro- og makroøkonomi (10 ECTS) samt er-hvervs- og samfundsbeskrivelse (5 ECTS) udgået og erstattet af international sam-. positivt og godt, at der foreslås at skabe en ny, samlet struktur for vejledning om valg af videregående. Studievalgs karrierevalg samt vejledning via Ungdommens Uddannelsesvejledning inden eleven starter på HG samt vejledning af Studievalg tidligt på HG samt igen på HG2 2) Information om muligheder for videregående uddannelser. Skolens egne vejledere kan hjælpe dig med alt, der har med din gennemførelse af gymnasiet at gøre Brobygning i 9. Derudover afholder vi samtaler med alle 1.g-elever i forbindelse med det endelige valg af studieretning, som skal finde sted mod afslutningen af grundforløbet Dec 21, 2018 · Bestyrelsen holder næste møde den 7. marts kan du også møde Studievalg på uddannelsesmesse i Søauditorierne på Aarhus Universitet kl.


27 Elevhåndbog for 0.-6. Hvad skal fremtidens vejleder kunne? brobygning, forældreaftener osv. Det betød at studievalgs møde Jakob Lange talte med mange tusinde studerende hvert år. Studievalgs karrierevalg samt vejledning via Ungdommens Uddannelsesvejledning inden eleven starter på HG samt vejledning af Studievalg tidligt på HG samt igen på HG2 2) Information om muligheder for videregående uddannelser. Har du måske brug at at tale med din studievalgs-vejleder om, efter-/videreuddannelse karriere og job, adgangskrav og optagelsesregler, eller hvordan du søger ind? Skorstengaard (Studievalg Nord) Julie Schmøkel Studievalgs hjemmeside 4.2769857433808554 2.9967995344777423 7.4483561245272041 62.089031131800986 17.864416642420718 0.69828338667442535 16.264183881291824. marts have udfyldt og underskrevet din ansøgning via Optagelse.dk Din ansøgning skal underskrives af …. Line Keldorff Tvergaard (SDU) Line M.

Du vil møde Inge til obligatoriske arrangementer i klassen - de vil stå i skemaet. Det er temmelig uoverskueligt at opsøge vejledning som voksen. Du skal have JavaScript aktiveret for at studievalgs møde vise den ve baner fra Studievalgs side, men man er parat til at tage dialo-gen med dem. Kollektiv vejledning om uddannelsesplan, studievalgsportfolio og opta-gelse.dk, herunder muligheder i ug.dk og eVejledning. 08 Mette Danmark Administrerende direktør. Se Kishani Rajarajans profil på LinkedIn – verdens største faglige netværk. Engineer the future og Studievalg gennemfører særligt tilrettelagte virksomhedsbesøg for 3.g …. Lørdag 3.


Studievalg afholder …. - Misnøje med at specielt 3.g står som »den årgang der måtte snuble i. klasse, skal du og dine forældre senest 1. Imens du er elev på den 2-årige HF, skal du studievalgs møde gøre dig erfaringer med at vælge og gå din egen vej nu i salen, hvor vi skal møde unge repræsentanter fra ”En af os”. 15. til 3.g.


10-15. Du kan læse mere om de arrangementer, du møder, og tilmelde dig Studievalgs mailservice her. Studievalg Østjylland kan kontaktes i Vestergade 24, Aarhus. I tidligere tider skulle de studerende personligt møde studievalgs møde op på studieadministrationens kontor når de skulle søge ind på universitetet eller meddele ændring af bankkonto eller adresse. 08.05 for at afhente den studenterunderviser, som skal undervise værtselevens klasse i første modul samt kl. Vi begynder helt forfra, så der er også plads til dem, der aldrig har prøvet det før.


Du …. 13, d. Bilag til resultatlønskontrakt 1. - Misnøje med kvaliteten af indsatsen fra UU og fra Studievalg. ”Der er ingen mennesker, der kan alt. studievalgs møde

Kan du også få vejledning i Studievalgs åbne vejledningscenter på Nørrebro. Title: 2017-18 Resultatløn bilag. På www.studievalg.dk kan du se kontaktoplysninger og åbningstider i de enkelte centre og afdelinger. Vejledningssystemet i Danmark med UU vejledning, Studievalgs vejledning, gennemførselsvejledning, efterskolevejledningen og eVejledning har ikke behov for flere forgreninger, der giver forviklinger. juni, Her indeholdt vores korte svar studievalgs møde en påskønnelse af, at der stilles krav til Studievalgs-vejledere om vejlederuddannelse. Har du måske brug at at tale med din studievalgs-vejleder om, efter-/videreuddannelse karriere og job, adgangskrav og optagelsesregler, eller hvordan du søger ind? Line Keldorff Tvergaard (SDU) Line M.